Run Code  | API  | Code Wall  | Users  | Misc  | Feedback  | Login  | Theme  | Privacy  | Patreon 

Оператор switch

Language: Layout:
+ ] Show input
Време за компилация: 0,22 сек., Абсолютно време за работа: 10,01 сек., Време на процесора: 0,08 сек., Средно използване на паметта: 25 Mb, средно число на нишките: 5, абсолютно време за обслужване: 10,22 сек. 
edit mode |  history  | discussion
Warning(s):
(20:14) Открит е недостижим код
(20:14) Този етикет не е посочен
Error(s):
Процесът е убит, защото надвишава дадените ресурси.
Използвано време на процесора 0,078125 сек, абсолютно време на работа 10 сек, използвана памет 25 Mb, nr от нишки 6