Run Code  | Code Wall  | Users  | Misc  | Feedback  | About  | Login  | Theme  | Privacy 
Pattern:
Text:


    
'ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
NUME1 PRENUME1
Raport generat în data de 26.11.2018 : 09:06:00
Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.
1/5Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Data şi locul naşterii: 31.05.1980, Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Sex: feminin
Aport la capital: 190 LEI 
Aport vărsat total: 190 LEI 
Aport vărsat în LEI : 190 LEI 
Număr parţi sociale: 19
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 95% / 95%
NUME2 PRENUME2
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Data şi locul naşterii: 23.01.1981, Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Sex: masculin
Aport la capital: 10 LEI 
Aport vărsat total: 10 LEI 
Aport vărsat în LEI : 10 LEI 
Număr parţi sociale: 1
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 5% / 5%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)' found at 1663 
Total matches: 1. (0 ms)


MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal: 030837 Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091; Nr.: 647000/26.11.2018 CERTIFICAT CONSTATATOR În conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului şi ca urmare a cererii dvs. înregistrată sub nr. 647114 din 26.11.2018, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului certifică informaţiile referitoare la NUME FIRMA SRL INFORMAŢII DE IDENTIFICARE Număr de ordine în Registrul Comerţului: J26/1066/2017, atribuit în data de 13.06.2017 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J26/1000/2017 Cod unic de înregistrare: 37009430 Certificat de înregistrare: B3500000, emis pe data de 14.06.2017 si eliberat la data 14.06.2017 Adresă sediu social: Municipiul Tîrgu Mureş, Piaţa MATACHE, Nr. 58/A, Etaj 2, Judet Mureş Actul de înmatriculare şi autorizare: Rezoluţie director/persoană desemnată nr. 7782 din data 13.06.2017 Stare firmă: funcţiune Forma de organizare : societate cu raspundere limitata Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 14.11.2018 Durată: nelimitată; SEDIU SOCIAL Act sediu: Contract de subînchiriere şi anexele la acesta, nr. 007 din data 09.06.2017 Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 09.06.2017. Data expirării dovezii de sediu: 08.06.2022. Durata sediului: 4 ani 11 luni 30 zile. CAPITAL SOCIAL Capital social subscris: 200 LEI , integral vărsat Număr părţi sociale: 20 Valoarea unei părţi sociale: 10 LEI ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE Nu există înregistrări. ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE NUME1 PRENUME1 Raport generat în data de 26.11.2018 : 09:06:00 Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii. 1/5Calitate: asociat Cetăţenie: română Data şi locul naşterii: 31.05.1980, Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România Sex: feminin Aport la capital: 190 LEI Aport vărsat total: 190 LEI Aport vărsat în LEI : 190 LEI Număr parţi sociale: 19 Cota de participare la beneficii şi pierderi: 95% / 95% NUME2 PRENUME2 Calitate: asociat Cetăţenie: română Data şi locul naşterii: 23.01.1981, Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România Sex: masculin Aport la capital: 10 LEI Aport vărsat total: 10 LEI Aport vărsat în LEI : 10 LEI Număr parţi sociale: 1 Cota de participare la beneficii şi pierderi: 5% / 5% REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ) Nu există înregistrări. REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ) Nu există înregistrări. Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE) NUME1 PRENUME1 Calitate: administrator Cetăţenie: română Sex: feminin Data şi locul naşterii: 31.05.1980, Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România Puteri: DEPLINE SI NELIMITATE Atribuţii de reprezentare: DEPLINE SI NELIMITATE Data numirii: 08.06.2017 Data expirării mandatului: 08.06.2116 Durată mandat: 99 ani , Dată depunere specimen semnătură: 12.06.2017 Temei legal: conf. Legii nr.31/1990 Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE) Nu există înregistrări. Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE) Nu există înregistrări. CURATOR / CURATOR SPECIAL Nu există înregistrări. Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE Nu există înregistrări. Raport generat în data de 26.11.2018 : 09:06:00 Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii. 2/5Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE Nu există înregistrări. Activitatea principală Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂŢI Nu există înregistrări. SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU Denumire: Punct de lucru Adresă: Bucureşti Sectorul 1, Strada FRANCEZA, Nr. 26, Ap. 1 Act sediu: Contract de subînchiriere şi anexele la acesta, nr. 60 din data 25.09.2018 Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 25.09.2018. Data expirării dovezii de sediu: 24.09.2023. Durata sediului: 4 ani 11 luni 30 zile. Denumire: Punct de lucru Adresă: Bucureşti Sectorul 1, Strada ALEXANDRINA, Nr. 46, CORP B, Ap. 1 Act sediu: Contract de comodat, din data 21.09.2017 Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 21.09.2017. Data expirării dovezii de sediu: 21.09.2027. Durata sediului: 10 ani. SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004 Sediul social din:Municipiul Tîrgu Mureş, Piaţa MATACHE, Nr. 58/A, Etaj 2, Judet Mureş Tip sediu: principal Tip model declaraţie: model 2 nr. 28285 din 12.06.2017 Activităţi la sediu: 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie Data certificatului constatator: 14.06.2017 Denumire: Punct de lucru Sediul secundar din:Bucureşti Sectorul 1, Strada URUGUAY, Nr. 26, Ap. 1 Tip sediu: sediu secundar Tip model declaraţie: model 3 nr. 63152 din 13.11.2018 Activităţi la sediu: 4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie Data certificatului constatator: 14.11.2018 Denumire: Punct de lucru Sediul secundar din:Bucureşti Sectorul 1, Strada ALEXANDRINA, Nr. 6, CORP B, Ap. 1 Raport generat în data de 26.11.2018 : 09:06:00 Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii. 3/5Tip sediu: sediu secundar Tip model declaraţie: model 3 nr. 55575 din 25.09.2018 Activităţi la sediu: 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie Data certificatului constatator: 26.09.2018 CONCORDAT PREVENTIV Nu există înregistrări. FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990 - Urmărire penală: Nu există înregistrări. - Dosar penal - trimitere în judecată: Nu există înregistrări. - Condamnare penală a firmei: Nu există înregistrări. - Dizolvare firmă: Nu există înregistrări. - Lichidare firmă: Nu există înregistrări. - Insolvenţă: Nu există înregistrări. SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2017 Nu există înregistrări. Raport generat în data de 26.11.2018 : 09:06:00 Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii. 4/5S-a eliberat prezentul certificat constatator solicitantului NUME1 PRENUME1 , spre a-i servi la Accesare Fonduri. Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 26.11.2018 Prezentul certificat constatator are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii. Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online InfoCert. Prezentul document conţine date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidenţa prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. Informaţiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate. Raport generat în data de 26.11.2018 : 09:06:00 Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii. 5/5